Ochrana osobných údajov

1. Základné informácie

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je fyzickou osobou je povinný predávajúcemu poskytnúť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je právnickou osobou je povinný predávajúcemu poskytnúť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

1.3 Pri objednaní tovaru alebo služieb môže zákazník vyplniť aj nepovinné údaje. Nepovinné údaje nám zakazník poskytuje dobrovoľne.

1.4 Pri spracovávaní Osobných údajov as riadime v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu.

2. Ako používame údaje

2.1 Údaje v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, slúžia na správne doručenie tovaru.

Tieto údaje taktiež zaraďujeme do účtovného a fakturačného poriadku spoločnosti prevádzkovateľa e-shopu andrealand.sk

Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch su nutné v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

2.2 E-mailová adresa, slúži na zaslanie potvrdenia objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačných podmienok.

2.3 Telefónne číslo slúži na zaslanie informácií o doručení tovaru a pod.

2.4 Vaše údaje používame aj na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, pod ktorých kontolu spadá činnosť e-shop andrealand.sk a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli. 

2.5.Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou sprístupnenia údajov tretím stranám v prípade doručovateľskej služby, ktorým je prepravná služba DPD. 

2.6 Spotrebiteľ - kupujúci ma právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali ( napr. pri vytvorení konta v e-shope, zasielanie e-mailov na marketingové účely, či dotazníky spokojnosti, ak takéto doplnkové služby e-shop andrealand.sk poskytuje )

- ak spotrebiteľ odvolá súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

2.7  Uchovávanie osobných údajov týkajúce sa vybavenej objednávky trvá počas nevyhnutnej doby, ktorou je dva a pol roka od jej doručenia. Táto doba je nevyhnutná pre účely uplatnenia reklamácie na objednaný tovar.

Upozorňujeme, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania osobných údajov, nemusí to mať za následok, že uchovávanie osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžu byť nutné na spracovanie aj na iný účel s iným právnym základom podľa bodu 2.1 a bodu 2.4.

3. Cookies

3.1 Cookie je súbor uložený vo vašom počítači, ktorý obsahuje informácie z vášho webového prehliadača a našej webovej stránky. Ak opakovane pristupujete na našu stránku, stránka môže vďaka cookies jednoduchšie a rýchlejšie reagovať na vaše požiadavky. Cookies vám zaistia užívateľsky prívetivé prostredie, bezpečnosť mnohých on-line ponúk a služieb.

3.2 Návštevník internetovej stránky predávajúceho www.andrealand.sk, súhlasí s používaním súborov cookies.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto podmienky Ochrany osobných údajov a používanie cookies sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

Tieto podmienky Ochrany nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2012, pričom sú aktualizované a dopĺňané v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady Európy a zákonmi a nariadeniami Slovesnkej republiky.

 

0+
ZÁKAZNÍKOV
0+
PRODUKTOV
...

Doprava zadarmo

nad 329 €

...

Podpora

pracovné dni 08:00-18:00

...

Spoľahlivosť

Na nás sa môžete spoľahnúť

Povedali o nás

Lucia Strašková

Som maximálne spokojná. Skvelá komunikácia počas celej doby.

Eva Molnárová

Boli veľmi ochotní poradiť a majú profesionálny prístup.