PREČO ANDREALAND?

Špecializujeme sa na predaj kočíkov, autosedačiek a iného detského tovaru potrebného nielen pri narodení dieťaťa, ale aj v jeho ďalšom období rastu.

VÝHODY
  • garantujeme rýchle dodanie tovaru
  • kvalitný tovar značiek od známych výrobcov
  • rýchla a ústretová komunikácia
  • podrobné informovanie o stave objednávky
KONTAKT

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webovej stránky www.andrealand.sk, bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webovej stránky. Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, túto webovú stránku nepoužívajte.


2.1 Súhlasíte s dodržiavaním nasledovných podmienok, a to tým, že stránku www.andrealand.sk nebudete používať nasledujúcimi spôsobmi:
- spôsobom, ktorým bude porušovať právo duševného vlastníctva tretích osôb a iných vlastníckych práv - spôsobom, ktorým by ste mohli poškodiť našu stránku a jej užívateľov softvérovým vírusom, iným počítačovým kódom alebo súbormi, ktoré by dokázali akokoľvek zničiť alebo obmedziť funkčnosť našej stránky

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je fyzickou osobou je povinný predávajúcemu poskytnúť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je právnickou osobou je povinný predávajúcemu poskytnúť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

2.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust.§ 7 ods. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu.

3. COOKIES

3.1 Cookie je súbor uložený vo vašom počítači, ktorý obsahuje informácie z vášho webového prehliadača a našej webovej stránky. Ak opakovane pristupujete na našu stránku, stránka môže vďaka cookies jednoduchšie a rýchlejšie reagovať na vaše požiadavky. Cookies vám zaistia užívateľsky prívetivé prostredie, bezpečnosť mnohých on-line ponúk a služieb.

3.2 Návštevník internetovej stránky predávajúceho www.andrealand.sk, súhlasí s používaním súborov cookies.

4. ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

4.1 Môžeme odkazovať na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a neručíme za informácie alebo obsah sprístupnené na internetových stránkach tretích osôb.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Povinnosť oznámenia o zmene podmienok používania stránky je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.andrealand.sk.

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.3.2012

POŠTOVNÉ ZADARMO

Poštovné zadarmo nad 250,00 €.

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

100% záruka vrátenia peňazí.

VERNOSTNÝ PROGRAM

Zľava pre verných zákazníkov.